KONTAKT

Stanynaparty.sk

Slamkova 8/21, 949 07 Nitra

+421 904 016 120

Emil Slíž

stanynitra@gmail.com